HOKEJA SKOLA “RĪGA”
Vietalvas iela 15 k-2, Rīga, LV-1035

Ledus halles dežuranta tālr.: 67546226

 

Direktors

Kārlis Vents

tālr.: 67592444

e-pasts: kvents@edu.riga.lv

 

Direktora vietnieks mācību daļā

Jānis Neikšāns

tālr.: 67802537

e-pasts: jneiksans@edu.riga.lv

 

Lietvedības pārzine

Kristīne Grīnvalde

tālr.: 67546214

fakss: 67802214

e-pasts: hokejaskola@riga.lv