Par mums

Hokeja skola “Rīga” dibināta 1999.gada 30.novembrī. Skola ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu hokejā. Hokeja skolas “Rīga” darbu vada skolas direktors. Par mācību un audzināšanas darbu atbild direktora vietnieks izglītības jautājumos un skolas metodiķis.

Skolas pārziņā atrodas mākslīgā ledus slidotava, rekriācijas komplekss, trenažieru zāle un internāts.

2018./2019. mācību gadu uzsākot Hokeja skolā „Rīga” trenējas 364 izglītojamie, 21 mācību treniņa grupās, 20 treneru vadībā. Pirmo reizi Latvijas hokeja vēsturē, HS „Rīga” sistēmā ir izveidota mazo meiteņu grupa, kurā hokeja pamatus apgūst deviņpadsmit 2007. – 2011. gadā dzimušās jaunās hokejistes. Latvijas Bērnu un jaunatnes hokeja čempionātā 2018./2019. gada sezonā piedalās 12 hokeja skolas “Rīga” komandas. Tāpat hokeja skola “Rīga” ir pārstāvēta ar komandu Latvijas hokeja čempionāta augstākajā līgā (“Optibet Hokeja līga”) un “Jaunatnes attīstības hokeja līgā”.

Sākuma sagatavošanas grupās darbs tiek organizēts ar lielāku izglītojamo skaitu vienā treniņa nodarbībā. Tas tiek darīts, lai efektīvāk izmantotu ledus laukumu. Sākoties sacensībām, tajās piedalās visi izglītojamie, neskatoties uz viņu sagatavotības pakāpi.

Mācību treniņa grupas tāpat tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo vecumu, bet tajās nereti ir izņēmumi, kur jaunāka vecuma, fiziski un garīgi attīstītāki izglītojamie nodarbojas un spēlē pie gadu vecākiem bērniem. Iespējams ir arī otrs variants, kur vecāki izglītojamie nodarbojas jaunākā vecuma grupā. Jāatzīmē, ka šādas izmaiņas tiek veiktas tikai ar ārsta un vecāku atļauju.

Sākot ar U-14 vecumu, kur treniņu grupās ir mazāk izglītojamo, tiek organizētas jauktās grupu nodarbības. Tas dod iespēju labāk motivēt izglītojamos darbam, kā arī efektīvāk izmantot ledus laukumu.

U-16, U-18, un U-20 vecuma grupās jau tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai gatavotu sportistus dalībai attiecīgā vecuma Latvijas izlases komandās.